Privacy

Beleid van de Persoonlijke Gegevens

 

Verantwoordelijke van de behandeling

De persoonlijke gegevens verzameld via de site www.president.be (hierna de “Site”) worden verwerkt door het bedrijf LACTALIS BELGIË, uitgever van de Site, met maatschappelijke zetel in Veeartsenstraat 42F, 1070 Brussel, België en door alle aangesloten bedrijven van de LACTALIS GROEP (hierna “Lactalis”).

 

Doel van de behandeling

Uw gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door Lactalis:

– om u te contacteren, ook per e-mail, om te reageren op uw opmerkingen of verzoeken om informatie of om uw rechten uit te oefenen, zoals beschreven onder “uw rechten en rechtsmiddelen”.

– voor het beheer van cookies 

 

Ontvangers van de gegevens

De ontvangers van uw gegevens zijn de personen die bevoegd zijn binnen de Lactalis-consumentendienst en die verantwoordelijk zijn voor de verwerking. Ze hebben alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben in het kader van hun taken en alleen voor de doeleinden van het verwerken van uw verzoek.

 

Houdbaarheid

We bewaren uw gegevens uitsluitend om te reageren op uw opmerkingen of verzoeken en zullen dergelijke gegevens verwijderen zodra deze transacties zijn voltooid.

 

Uw rechten en rechtsmiddelen

U hebt het recht op toegang tot uw gegevens, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U geniet ook van een recht op beperking van behandeling en een recht op oppositie. U kunt zich inderdaad te allen tijde verzetten tegen het verspreiden, overdragen of bewaren van de gegevens over u. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier http://www.president.be/contact/, per e-mail naar info@lactalis.be of per post naar Lactalis België, Veeartsenstraat 42F, 1070 Brussel.

 

We zullen doen wat nodig is om op bevredigende wijze te reageren op uw verzoeken. Als u, om welke reden dan ook, ons antwoord als onbevredigend beschouwt, informeren wij u dat u een klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit.